Zavřít Preloader

Zemní izolace

Zemní izolace

Zemní izolace

Spolehlivá a trvalá hydroizolace základů každé stavby je nezbytnou nutností pro její následné bezproblémové používání. Případné později zjištěné poruchy a nedostatky hydroizolace jsou jen velmi obtížně odstranitelné a navíc vždy pouze za cenu vysokých finančních základů. Proto je nutno výběru vhodného a kvalitního hydroizolačního systému věnovat zvýšenou pozornost. Neméně důležitou roli hraje také odborná a pečlivě provedená montáž.

Provádíme izolace spodních částí staveb proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a pronikání radonu z podloží. Používáme k tomu osvědčené fóliové hydroizolační systémy nebo vybrané modifikované bitumenové pásy armované vysoce pevnými vložkami. Pro bezpečné jištění detailů kombinujeme bitumenové pásy s holandským unikátním homogenním hydroizolačním materiálem FLEXOBIT.